SYMETRIA WYCIĄGU OKULAROWEGO
.
Czyli, mam nierówne szczeliny dookoła Drawtube :(
indexhamal

Kolimacja wykonana, wszystko jest idealnie, jednak nie daje Wam spokoju jeden szczegół, mianowicie, dziwna asymetria wyciągu okularowego (patrz przykładowe zdjęcia poniżej). Zachodzi wątpliwość, czy z uwagi na wystąpienie takiego zjawiska kolimacja na pewno jest prawidłowa.

Widok z przodu - ruchoma tuleja wyciągu okularowego jest za nisko.
.
  24-1Widok z przodu - ruchoma tuleja wyciągu okularowego jest za wysoko.
.
  24-2Widok z przodu - ruchoma tuleja wyciągu okularowego jest przesunięta w lewo.
.
  24-3Widok z przodu - ruchoma tuleja wyciągu okularowego jest przesunięta w prawo.
.
  24-4Widok z boku - krzywo
.
  24-5Widok z góry - krzywo
.
  24-6A przecież powinno być tak!

Widok z przodu - równo
.
  24-7Oraz tak!

Widok z boku - równo
.
  24-8Oraz tak!

Widok z góry - równo
.
  24-9Wiele wyciągów okularowych jest tak zaprojektowanych, że pewna asymetria jest wpisana w ich budowę, producent, planując tor poruszania się ruchomej tulei wyciągu, nie skupiał się na tym, aby u wylotu korpusu elementy były ze sobą w idealnych odstępach, jedyne co absorbowało projektanta, to fakt, aby jedno nie ocierało o drugie, aby zachować jakieś szczeliny, ale niekoniecznie równiutkie na całym obwodzie.

Spróbuję Wam to wytłumaczyć za pomocą grafiki.

W opisie udział biorą:

Korpus wyciągu okularowego oraz oś symetrii.
.
  24-10Tuleja ruchoma wyciągu okularowego (Drawtube) oraz oś symetrii.
.
  24-11Stożek światła oraz oś optyczna.
.
  24-12Wszystkie elementy zestawione razem w idealną symetryczną całość wyglądają tak.
.
  24-13Wszyscy oczekujemy, że ruchoma tuleja będzie umieszczona symetrycznie względem korpusu wyciągu okularowego.
.
  24-14Jednak istnieją tańsze modele wyciągów okularowych Crayford-a, w których nieregulowany górny wózek jezdny nie gwarantuje pożądanej symetrii.
.
  24-15Można oczywiście zaaplikować odpowiednią podkładkę i uzyskać poniższy efekt.
.
  24-16Ale co w takim przypadku?
.
  24-17Są także wyciągi okularowe posiadające poślizg na paskach teflonu od początku zaprojektowane "z poważaniem" opisywanego tu problemu.
.
  24-18Istnieją też przypadki, gdy posiadana asymetria jest wynikiem naszej regulacji i mamy na nią wpływ.
.
  24-19Aby było jeszcze trudniej, bywają też takie asymetrie.
.
  24-20Można oczywiście wyregulować tuleję to pozycji symetrycznej...
.
  24-21...ale czy nadal będzie spełniony wymóg jej odpowiedniego ustawienia względem osi optycznej teleskopu?
.
  24-22Bo co jeśli taka krzywizna...
.
  24-23...rekompensuje nam krzywy tubus...
.
  24-24... i tak naprawdę ustawia nam prawidłowo ruchomą tuleję wyciągu okularowego względem osi optycznej teleskopu, to walka z nią sprawi, że rozwalimy kolimację.
.
  24-25
W tym momencie musimy rozważyć jedną podstawową kwestię, czy rzeczona asymetria jest nam niezbędna, czy tylko jako zastana, przemknęła przez proces kolimacyjny, bo nie została dostrzeżona na samym początku.
Jak widzicie, zagadnienie jest bardziej złożone, niż tylko samo ujawnienie i zlikwidowanie rzeczonej asymetrii.

-- Najoptymalniej proces winien wyglądać tak, że najpierw ogarniamy opisane tu kwestie, a dopiero potem bierzemy się za jakąkolwiek kolimację teleskopu.
-- Nigdy proces nie winien wyglądać tak, że najpierw bierzemy się za kolimację teleskopu, a dopiero potem ogarniamy opisane tu kwestie... z wyłączeniem sytuacji gdy... opisane tu kwestie są wynikiem dążenia do idealnej kolimacji.

Ale...

Jeśli ruchoma tuleja wyciągu okularowego jest odpowiednio usytuowana względem osi optycznej i stożka światła teleskopu...
.
  24-26... jeśli porusza się względem nich w odpowiedni poniższy sposób...
.
  24-27


... i elementy krytyczne w obrębie opisywanego tu zagadnienia są spełnione...


... to nikt nie ma uwag do tego, jakie wygibasy przyjmuje korpus wyciągu, aby zapewnić ruchomej tulei pożądaną pracę.
.
  24-28


To, w jaki sposób ruchoma tuleja wyciągu układa się względem jego korpusu, zależy od tego, jak jest podparta przez elementy ją prowadzące. W różnych wyciągach jest to realizowane w różny sposób, ale oczywiste jest, że gdy w ramach regulacji zmieniamy położenie łożysk i tulei stanowiących tor, po którym się ona toczy, wpływamy na jej płożenie oraz odchylenie względem korpusu. Jednak, w procesie kolimacji, to ruchoma tuleja jest naszym punktem odniesienia, korpus wyciągu stanowi jedynie dodatek, za pomocą którego montujemy go do tuby teleskopu, bo niezależnie od powyginania tuby i tego, jak krzywo jest ustawiony korpus wyciągu, oś ruchomej tulei wyciągu winna być idealnie dostrojona do osi optycznej teleskopu, a brak symetrii tulei wyciągu względem jego korpusu o niczym nie przesądza.

Tubusy teleskopów często posiadają różne asymetrie, co znacząco utrudnia nam zadanie w zakresie prawidłowego ustawienia wyciągu okularowego, dlatego wszystkie teoretyczne rozważania, idealnie symetryczne grafiki, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

.
  24-29W procesie kolimacji, próbując spełnić zadane wymagania, musimy sobie jakoś radzić.

Jeśli nie posiadamy regulowanego wyciągu okularowego, skończy się to jakąś podkładką w odpowiednim miejscu między korpusem wyciągu a tubusem teleskopu.
.
  24-30Jeśli posiadamy wyciąg okularowy z regulacją, ustawimy go odpowiednio.
.
  24-31A czasem skończy się to nawet tak.
.
  24-32Jak więc widzicie, temat jest złożony i wiele dróg prowadzi do celu, nic nie wyklucza poprawności kolimacji, nawet opisane tu asymetrie i tylko od głębszej oceny zależy, czy asymetrie są konieczne lub przemknęły niezauważone i są do usunięcia, ale to oznacza powtórzenie procesu kolimacji od nowa, już na skorygowanym wyciągu okularowym.Flag Counter
©Copyright 2023 HAMAL