USTAWIENIE PROSTOPADŁOŚCI MATRYCY WZGLĘDEM OSI OPTYCZNEJ

Opis metody mojego pomysłu oraz sposobu jej zastosowania

Dnia 11-05-2020r w TYM temacie amatorski świat astronomii pierwszy raz usłyszał o tej ciekawej metodzie
i proszę, aby o tym pamiętano :) Choć wspominałem nieoficjalnie o tym już TUTAJ w 2016 roku.


    WSTĘP
  Do chwili powstania w mojej głowie tej metody i tego opisu, nie istniała bezpośrednia metoda badania i ustawiania prostopadłości matrycy względem osi optycznej, a przynajmniej ja (zajmując się astronomią od ponad 20 lat i mając spore doświadczenie w tej dziedzinie), o takiej nie słyszałem, zresztą, ciągłe utyskiwania na forach astronomicznych na brak takiej metody były m.in. powodem mojego zainteresowania tym tematem, ale i potrzeba własna też, oczywiście. Są metody pośrednie, CCD Inspector, próbne sesje badające gwiazdy w rogach kadru i próby reagowania na uchybienia za pomocą TILT ADAPTER, ale one wszystkie nie likwidują przyczyny, a jedynie krzywo mocują kamerkę, aby krzywa w niej matryca, była prosto względem osi optycznej.
  Niestety, opisana metoda wymaga otwierania i zamykania kamerki, ale jeśli ktoś pragnie fabrycznie krzywo zamocowaną matrycę ustawić należycie i uzyskać dzięki temu idealne zdjęcia, innego wyjścia nie ma. To oznacza, że stracimy osuszenie komory matrycy, wpuścimy kurz, najpewniej będziemy zmuszeni wyczyścić samą matrycę przy zamknięciu po dokonaniu kolimacji, z tym wszystkim należy się liczyć.
Jednak... zanim cokolwiek popsujesz, zawsze możesz jedynie sprawdzić, co masz, badanie nie ingeruje w kamerkę w żaden sposób a do wykonania jest baardzo proste i nie wymaga skomplikowanych narzędzi.

    OPIS BADANIA
 Nosek kamerki, a dokładniej jego część frontowa, w naturalny sposób stanowi idealny i naturalny punkt odniesienia dla całego układu astrofotograficznego. To do tej powierzchni idealnie prostopadle powinna iść oś optyczna obrazowania, być idealnie równoległe wszyyystkie złączki no i oczywiście matryca kamerki. Zatem ... stawiamy kamerkę noskiem do góry, na nosku kamerki kładziemy równą szybkę, może być jakiś filtr 2" np IRcut, lub szybka z okularów spawalniczych, ta nieprzyciemniana. Przez oświetlony od dołu lampką kartonik z wyciętym otworkiem (nie musi być okrągły) z góry obserwujemy kamerkę jak na obrazku. Gdy okienko matrycy (nie komory matrycy) jest idealnie równoległe z naszą szybką kolimacyjną, oba odbicia będą względem siebie równe, gdy okienko matrycy jest względem szybki kolimacyjnej przechylone, obicia nie będą się na siebie nakładać. Zrób próbę, która uzmysłowi Ci zjawisko. Patrząc przez kolimator i widząc odbicie w matrycy i w szybce kolimacyjnej przechylaj lekko leżącą na nosku kamerki szybkę kolimacyjną na różne strony, zobaczysz, jak wędruje na boki w niej odbicie. Podobnie jest w drugą stronę, gdyż to nasza szybka kolimacyjna na nosku ma być punktem odniesienia i skoro odbicie w okienku matrycy nie jest symetryczne względem niej, to oznacza, że nie jest ona (matryca) idealnie równoległa do szybki kolimacyjnej więc i do frontu noska kamerki też.


  Badanie prostopadłości matrycy - posób wykonania
 W powyżej opisany sposób dokonujemy oceny położenia matrycy, odchylając szybkę, łatwo ustalimy który krążek jest który. Tam, gdzie wystaje ten od matrycy, tam płytka matrycy jest za wysoko i należy z tej strony ją obniżyć. Więc w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i podjęcia decyzji o naprawie, otwieramy kamerkę i z ustalonej strony za pomocą śrub regulacyjnych (jeśli takie są) obniżamy płytkę odrobinę. Skręcamy kamerkę, dokonujemy oceny zmian, jeśli zachodzi potrzeba, znowu rozkręcamy kamerkę, znowu korygujemy odrobinę, skręcamy kamerkę, dokonujemy oceny zmian itd itd.
Generalnie, staramy się nie luzować śrub regulacyjnych tylko je dokręcać, z uwagi na fakt, iż chłód od ogniw peltiera do matrycy transportują specjalne pianki termoprzewodzące, a one od czasu wyprodukowania kamerki ugniotły się i luzowanie śrub spowoduje, że płytka z matrycą odklei się od nich i chłód z ogniw peltiera nie będzie transportowany. Dokręcanie natomiast, jedynie dociśnie nam płytkę do nich mocniej, co może dać też pewne korzyści, bo jak już wspomniałem, one z czasem odgniotły się, mogą już tak ładnie nie przylegać a dociśnięcie się do nich odrobinę, tylko się przysłuży jakości styku. Niemniej, musząc znacznie obniżyć jeden z rogów płytki matrycy, warto róg przeciwny jednak lekko unosić, dla przeciwwagi. Zobacz OPIS otwarcia ZWO ASI290MM-C, abyś mógł lepiej sobie uzmysłowić, z czym mamy do czynienia.
Po uzyskaniu satysfakcjonującego nas efektu możemy przystąpić do porządków w komorze kamerki, tj. czyszczenia matrycy, szykowania desykantów i ostatecznego skręcania urządzenia.


  Zestaw kolimacyjny
  Poniżej widzimy brak równoległości matrycy względem szybki kolimacyjnej, a co za tym idzie, brak prostopadłości matrycy względem osi optycznej. Przesunięte względem siebie odbicia otworu jednoznacznie wskazują, że matryca w kamerce zamontowana jest krzywo. Mniejszy krążek to odbicie od matrycy, większy krążek to odbicie od szybki kolimacyjnej.
  Poniżej widzimy idealną równoległość matrycy względem szybki kolimacyjnej, a co za tym idzie, prostopadłość matrycy względem osi optycznej. Po kilku cyklach regulacji uzyskałem poniższy efekt końcowy, jak widać, odbicia otworu nachodzą na siebie symetrycznie, a to oznacza, że matryca jest idealnie równoległa do czoła noska kamerki. Mniejszy krążek to odbicie od matrycy, większy krążek to odbicie od szybki kolimacyjnej.

Teraz jeszcze tylko KOLIMACJA WYCIĄGU oraz ANTYKOLIMACJA TELESKOPU i jest sens dobierać odległość korektora komy.
Flag Counter