NGC 5278

Arp 239 | NGC 5278 - Galaktyki w konstelacji Wielkiej Nied╝wiedzicy.


  Parametry - 120 x 62 sek.
  Detektor - ATIK TITAN mono
  Optyka - home made Newton 305/1500 (Barlow SONY2.5x - 3750mm)
  Monta┐ - home made Yoke equatorial mount