H Philolaus | ATIK TITAN mono, 305/1500


Philolaus

Philolaus - 14 XII 2014

  Parametry - 100x0,02 sek.
  Detektor - ATIK TITAN mono
  Optyka - Newton 305/1500 (Ortho Kasai 4mm afocal projection)