Messier 97

M97 - Mg³awica planetarna "Sowa" w gwiazdozbiorze Wielkiej Nied¼wiedzicy.


  Parametry - 60x60 sek.
  Detektor - ATIK TITAN color
  Optyka - home made Newton 270/1500
  Monta¿ - home made Yoke equatorial mount