Min 1-92

Min 1-92 - (Minkowski 92)
Mgławica planetarna (protoplanetarna) w gwiazdozbiorze Łabędzia
Minkowski’s Footprint, a protoplanetary nebula in Cygnus


  Parametry - 1,5h
  Detektor - ATIK TITAN mono
  Optyka - home made Newton 320/1500 (Ortho Kasai 4mm afocal projection)
  Montaż - home made Yoke equatorial mount