NGC 6210

NGC 6210 - mgławica planetarna znajdująca się w konstelacji Herkulesa

  Parametry - #
  Detektor - ASI120MM Mod
  Optyka - home made Newton 305/1500 (BSW)
  Montaż - home made Yoke equatorial mount


NGC 6210

NGC 6210 - is a planetary nebula located in the constellation Hercules

  Parametry - #
  Detektor - ASI120MM Mod + ASI224MC
  Optyka - home made Newton 305/1500 (BSW)
  Montaż - home made Yoke equatorial mount


NGC 6210

HAMAL - HST
Animacja umożliwiająca dokonianie porównania
autentycznoœci zerejestrowanych szczegółów budowy mgławicy
NGC 6210

NGC 6210 - High Resolution Astrophotography

  Detektor - ASI290MM-C
  Optyka - home made Newton 305/1500 (BSW)
  Montaż - home made Yoke equatorial mount