Wenus - koniunkcja dolna - 15 VIII 07

Wenus - koniunkcja dolna - 15 VIII 07 12:45
08° 47′ 55″ od Słońca | - 3,97 mag. | 1,14% tarczy | 58″ średnicy

  Parametry - 7x1/5000 sek.
  Detektor - ToUcam PRO II PCVC840K
  Optyka - Newton 270/1500, Barlow Soligor 2" 2x


  Wenus w dzień w czasie koniunkcji dolnej znajdowała się między Słońcem a Ziemią, tyle że orbity planet są nachylowe względem siebie, my "Ziemia" byliśmy troszkę wyżej niż Wenus i dlatego na zdjęciu jest widoczna oświetlona górna krawędĽ planety. Obrazek ma charakter jedynie poglądowy bez zachowania skali proporcji oraz odległości.