Wenus - koniunkcja dolna - 24 III 2017

Wenus - koniunkcja dolna - 24 III 2017 12:00
08° 51′ 00″ od Słońca | - 4,2 mag. | 1,1% tarczy | 59,34″ średnicy

  Parametry - 1000x0,000146 sek.
  Detektor - ASI120MM mod
  Optyka - Newton 305/1500 | Hyperion Zoom Barlow 2,25x | Baader IRpass