Słońce

Spektrum światła słonecznego - widmo światła białego

  Parametry - 0,06 sek.
  Detektor - Atik Titan color + 34mm
  Optyka - home-made Spektroskop