Mikrofotografia

Mszyca

Mszyca - za pomocą kłujki wysysa sok z łodygi