Mikrofotografia

Ectoprocta Bryozoa

Ectoprocta - Bryozoa
Mszywioły wysuwają i rozkładają orzęsione czułki, które to zapewniają im
przepływ wody z pokarmem przed otworem gębowym. (ok.2mm)