PRZYSŁONA IRYSOWA
.
SAMODZIELNA BUDOWA PRZYSŁONY IRYSOWEJ
indexhamal

    Jeszcze nie zaczęliśmy a już pierwsza zagadka. Czy poprawnym jest - przysłona irysowa, a może jednak - przesłona irysowa, czy może inaczej - przysłona irisowa, lub ostatecznie - przesłona irisowa?

    Przysłona irysowa

Samodzielna budowa przysłony irysowej nie jest trudna, wystarczy zdobyć odpowiednie materiały i nadać im odpowiedni kształt :) O przydatności przysłony w astronomii i mikroskopii wiedziałem, ale ostatnio okazało się, że może znaleźć zastosowanie również w takiej dziedzinie jak terrarystyka.
.
    Ale po kolei...
.
Na wstępie budowy musimy ustalić rozmiar przysłony (mam na myśli średnicę zewnętrzną) o ile nie będzie ona nam narzucona odgórnie, przez miejsce przeznaczenia, tj. średnicę rury, lub tulei w której będzie ona osadzona. Następnie musimy ustalić rozmiar średnicy wewnętrznej przysłony, a tu znaczenie mają już trzy czynniki. Wymiar należy dobrać tak, aby nie powodował obstrukcji toru optycznego układu, jest to czynnik pierwszy. Może się więc okazać, że biorąc pod uwagę wymiar obudowy, oraz konieczny otwór przysłony (dobrany tak, aby nie powodował nam wycięcia części toru optycznego) zostanie nam niewiele miejsca na samą przysłonę, co wymusi na nas wąskie listki, a to ostatecznie będzie skutkować tym, że nie uda nam się uzyskać nastaw z małym otworem przysłony, gdyż pojawią się prześwity pomiędzy listkami u nasady. Zaradzić temu można zwielokrotniając ilość listków w przysłonie. I to są drugi i trzeci czynnik, tj. szerokość, oraz ilość lisków. Dodam jeszcze tylko, że im większa liczba tych ostatnich, tym otwór przysłony będzie bardziej zbliżony do kołowego, co w optyce ma znaczenie dla jakości uzyskiwanego obrazu.

    Przysłona irysowa - rzut z boku
.
Przysłona irysowa - rzut z boku    Budowa przysłony irysowej

Pierścień główny na którym będą osadzone listki przysłony wykonujemy z jakiegoś sztywnego materiału, tj. plastik, lub metal, a następnie, zależnie od ilości listków, wykonujemy w nim otwory. Listki przesłony wykonałem ze starego zdjęcia rentgenowskiego, do tego celu wybrałem jego czarne fragmenty. Wypustki prowadzące listki wykonałem z elementu pozyskanego z dysz zużytych zapalniczek, patrz zdjęcie poniżej. Ostatni element to tuleja nastawiająca przysłonę, musi ona mieć wykonane w równych odstępach rowki. Można ją wykonać z plastiku a następnie bardzo precyzyjnie piłą owe rowki naciąć i pilnikiem iglakiem wyrównać. Ja zastosowałem inną metodę, a mianowicie wykonałem element z tektury, którą następnie nasączyłem klejem Super Glue, co ostatecznie po wyschnięciu kleju dało element o właściwościach plastiku. Jeszcze tylko na pierścieniu należy umieścić jakąś rączkę, aby mieć za co dokonywać pożądanych nastaw i gotowe. W przypadku, gdy przysłona jest umieszczona w jakimś urządzeniu, to najlepiej, aby ono samo w sobie było jej obudową, jeśli natomiast ma działać niezależnie, to będziecie zmuszeni taką dla niej wykonać. Z czego ją zrobicie, to już zależy od waszych umiejętności i możliwości materiałowo obróbkowych (klejona z plastiku, lutowana z blaszki, toczona na tokarce, lub wykonana CNC).

  Pierścień główny z rozłożonymi na zewnątrz liskami przysłony
.
przysłona irysowa

  Pierścień główny z rozłożonymi na zewnątrz liskami przysłony
.
przysłona irysowa

  Pierścień z rowkami służący do nastawiania przysłony
.
przysłona irysowa

  Trzpień pozyskany z dyszy zapalniczki umieszczony w rowku pierścienia nastawiającego
  powoduje przesuwanie się lisków przysłony podczas kręcenia nim

.
przysłona irysowa

  Przysłona w pełni otwarta
.
przysłona irysowa

  Przysłona częściowo przykmnięta
.
przysłona irysowa

  Przysłona częściowo przykmnięta
.
przysłona irysowa

  Przysłona częściowo przykmnięta
.
przysłona irysowa

  Przysłona w obudowie
.
przysłona irysowa

  Przysłona - animacja
.
przysłona irysowaFlag Counter
©Copyright 2007 HAMAL