.
MIKROFOTOGRAFIA
MIKRO
MIKROFOTOGRAFIA - HAMAL
INDEX - HAMAL
      Mikrofotografia prezentowana na stronie została wykonana za pomocą prezentowanego poniżej mikroskopu z LEGO. Mikroskop optyczny | budowa mikroskopu - obrazuje jak rozwijała i rozwija się koncepcja pomysłu na samodzielną budowę mikroskopu. Ciemne pole | budowa ciemnego pola - pozwoli Wam stać się posiadaczami własnoręcznie wykonanego ciemnego pola.

BUDOWA MIKROSKOPU
BUDOWA
CIEMNEGO POLA
AKWARIUM BAŁTYCKIE
MAKROFOTOGRAFIA
BUDOWA
PRZYSŁONY IRYSOWEJ


Ciemne pole
Piasek w ciemnym polu Copepod Cyclops Copepod Diaptomus - Female Diatom Diploneis Diatom Diatom Diploneis Diatom
Copepod Cyclops - Female Copepod Nauplius Diatom Fragilaria Diatom Closterium Rotifer Euchlanis Daphnia
Diatom Stephanodiscus Diatom Copepod Nauplius Diatom Diatom Synedra Chydorus Diatom
Polyphemus pediculus Diatom Fragilaria Diatom Cymbella Hydrachnellae Copepod Cyclops Stylaria Volvox
Hydra Vorticella Hirudinea Palaemon elegans Wylinka Copepoda

Światło przenikające
Mikrofotografia Coleps hirtus Rotifer Euglena Gyratrix hermaphroditus Mikrofotografia Paranema
Difflugia Paramecium Euplotes Spirochete Stentor Synura Mszyca
Plemniki Diatom Spirogyra Diatom Stephanodiscus Caloneis amphisbaena Actinophrys Copepod Nauplius

Światło odbite
Ectoprocta Bryozoa Mikrofotografia Copepod Cyclops - Female Ślimak Samiec komara Balanus improvisus Copepod Cyclops - Female
Roztocze kurzu domowego - Dermatophagoides


hamal

Flag Counter
©Copyright 2007 HAMAL