CIEMNE POLE - MIKROSKOPIA
.
SAMODZIELNA BUDOWA CIEMNEGO POLA
indexhamal
  Ciemne pole

Samodzielna budowa ciemnego pola nie jest trudna, wystarczy zdobyć odpowiednie części i dopasować je do siebie rozumiejąc jaką w nim pełnią funkcję, a wyjątkowa estetyka zdjęć jaką nam ciemne pole zapewnia naprawdę warta jest tego zachodu.

Przy tradycyjnym sposobie oświetlenia preparatu w mikroskopie źródło światła, obiekt oraz oś optyczna mikroskopu znajdują się w jednej linii, światło przenika przez preparat i wpada do obiektywu mikroskopu. Ciemne pole natomiast układem światła przypomina ścianki klepsydry w okolicach zwężenia, światło jest jakby szklanymi ściankami, stożki są puste w środku, z tym że w tym wypadku w miejscu gdzie przelatuje piasek nie ma otworu lecz światło krzyżuje się ze sobą ( na rys. niżej przekrój B ) w tym też miejscu powinien znajdować się obserwowany preparat. To co widzimy w okularze mikroskopu są to promienie załamane na obserwowanym obiekcie które wpadły do obiektywu, pozostałe omijają go jako rozchodzący się stożek.


Budowa ciemnego pola
Budowa ciemnego pola  Budowa ciemnego pola

Prezentowane ciemne pole składa się z dwóch zasadniczych części. Przerobionego halogenu oświetleniowego oraz odpowiednio dobranej płasko wypukłej soczewki. W halogenie została usunięta oryginalna żarówka i umocowana na odpowiedniej wysokości kryptonowa 3,6V. Na dystansach zapewniających wymianę powietrza a tym samym sprawniejsze oddawanie ciepła z żarówki jest umocowana soczewka. Do soczewki od spodniej (płaskiej) strony przyklejone są przysłony przepuszczające tylko te promienie które po opuszczeniu układu będą tworzyć nam kształt klepsydry o którym wspomniałem na wstępie. Na górnej jej części znajduje się dodatkowa przysłona odgrywająca znaczną rolę w poprawieniu "czystości" ciemnego środka co jasno wynika z rysunku. Całość została umieszczona na korpusie zespołu optycznego mikroskopu dzięki czemu przemieszczając układ optyczny jest ono zawsze z nim w osi optycznej.

przysłony ciemnego pola
przysłony ciemnego pola      przysłony ciemnego pola

Ciemne pole na mikroskopie
Ciemne pole

Aby zaprezentować działanie, wykonałem zdjęcia matówki na trzech wysokościach ( A,B,C )

Ciemne pole na matówce
Ciemne pole na matówce  Przekroje


Poniższa para zdjęć przedstawia różnicę w uzyskiwanych obrazach, (lewe) - światło przenikające, (prawe) - ciemne pole. Zdjęcia przedstawiają tego samego Okrzemka (Diatom) w obu typach oświetlenia.

Światło przenikające  Ciemne poleFlag Counter
©Copyright 2007 HAMAL